Šajā pirmsvēlēšanu laikā vēršamies pie jums suitu kopienas – savu suitu identitāti apliecinājušo Latvijas pilsoņu – vārdā, kā viedokli un intereses mēs esam pilnvaroti pārstāvēt.

   Suiti ir maza, vēsturiska latviešu lauku katoļu kopiena Kurzemē, kuras savdabīgā identitāte aizsākās ar atgriešanos katoļticībā 1632. gadā. Ilgstošās reliģiskās nošķirtības dēļ Suitu novadā ilgāk saglabājušās daudzas šobrīd strauji izzūdošas, senas tradīcijas, kas Suitu kultūrtelpai 2009. gadā ļāva iegūt UNESCO pasaules nozīmes neatliekami glābjamās nemateriālās kultūras vērtības statusu. Līdz tam UNESCO par pasaules nozīmes nemateriālās kultūras vērtību Latvijā bija atzinusi tikai Baltijas valstu Dziesmu svētkus.

    Lai noskaidrotu suitu kopienas viedokli par Administratīvi teritoriālās reformas izskatīšanā esošajiem priekšlikumiem, Suitu parlaments no 2020. gada 29. aprīļa līdz 1. maijam rīkoja suitu identitātes karšu turētāju konsultatīvu aptauju. Tās gaitā noskaidrojās, ka 94,9 procenti aptaujas dalībnieku atbalsta vienotas novada pašvaldības veidošanu triju vēsturisko suitu pagastu: Jūrkalnes, Gudenieku un Alsungas, robežās. Savukārt, 96,6 procenti atbalsta, ka šāda jaunveidojama pašvaldība tiktu nosaukta par Suitu novadu.

   Diemžēl 13. Saeima savā pilnvaru periodā ar lēmumu neļaut suitiem veidot pašiem savu Suitu novada pašvaldību ir parakstījusi šai kopienai lēnas nāves spriedumu, nolemjot to pakāpeniskai ekonomiskai un demogrāfiskai izdzišanai. Līdzīgi lēmumi ar smagām sekām ir tikuši pieņemti arī agrāk, piemēram, 1919. gadā, likvidējot kuršu ķoniņciemu pašpārvaldi, iznīcībai tika nolemti kuršu ķoniņi, bet 1923. gadā, liedzot lībiešiem iespēju veidot savu pašvaldību, tas pats tika izdarīts ar Kurzemes lībiešiem. Abu šo kopienu kā kompakti dzīvojošu cilvēku kopuma, kas ar savām lokālajām īpatnībām bagātina un padara daudzveidīgāku Latvijas identitāti, šodien vairs nav un nekad vairs nebūs.

   Lēmums neveidot suitiem savu Suitu novadu vispirms tika pieņemts Administratīvi teritoriālās reformas komisijā 2020. gada 6. maijā ar vienas atturējušās deputāta balss pārsvaru (trim balsīm par, divām balsīm pret un divām balsīm atturoties). Saeima pirmajā attālinātajā sēdē 2020. gada 10. jūnijā šo lēmumu pārapstiprināja ar 36 balsīm par, 43 balsīm pret un 11 deputātiem atturoties (221. priekšlikums). Turklāt viens deputāts, kurš komisijā atturējās, tādējādi nodrošinot suitiem nelabvēlīga lēmuma pieņemšanu, 10. jūnija Saeimas sēdē bija pārdomājis un balsoja par.

Aizvadītais gads ir uzskatāmi parādījis, kādas sekas ir Saeimas lēmumam likvidēt līdzšinējo Alsungas novadu un neveidot tā vietā Suitiem savu Suitu novada pašvaldību. Pēdējo divpadsmit mēnešu laikā suiti ir zaudējuši savu (Alsungas) vidusskolu, ir samazinājies pašvaldībā nodarbināto skaits, nodokļos samaksātā nauda aizplūst no suitu teritorijas, jo par tās izlietojumu lemj ar suitiem nesaistīti cilvēki, kuriem suitu identitāte ir sveša, Alsungā vairs nav pašvaldības policijas, uz suitu viensētām ziemā netiek tīrīts sniegs, nodrošinot tām piekļuvi. No investīcijām pievilcīgas vietas, kas ekonomiski strauji attīstās, viena gada laikā mēs esam kļuvuši par liela novada nenozīmīgu nomali, perifēru guļamrajonu, kurā maz kas vairs notiek. Suitu jaunā paaudze tiek vadāta uz skolām ārpus suitu kopienas, kas negatīvi ietekmē jebkādas suitu identitātes saglabāšanas iespējas nākotnē. Maza, etnogrāfiski bagāta lauku kopiena var pastāvēt tikai tad, ja tam ir ekonomiski priekšnosacījumi un ja uz to strādā izglītības sistēma. Abus šos priekšnosacījumus pēc Saeimas 2020. gada 10. jūnija lēmuma suiti ir, iespējams pat neatgriezeniski, zaudējuši.

    Mums kā suitiem nav saprotams, kāpēc šajā valstī retu putnu, vaboļu un sūnu saglabāšanai no saimnieciskās aprites tiek izņemti meži desmitu miljonu eiro vērtībā, kamēr attiecībā uz suitu kopienu tiek darīts viss, lai panāktu tās izzušanu no Latvijas kartes.

     Tā kā ir priekšvēlēšanu laiks, vēlamies noskaidrot 14. Saeimas vēlēšanās startējošo partiju viedokli par suitu kopienas nākotni. Lūdzam sniegt atbildi uz sekojošajiem jautājumiem:

  1. Vai jūsu partija uzskata, ka arī nākotnes Latvijā suitiem ir jābūt?
  2. Vai jūsu partija ir gatava atbalstīt 2020. gada 10. jūnijā pieņemtā lēmuma atcelšanu un pašvaldību saraksta papildināšanu ar jaunu pašvaldību – Suitu novadu?
  3. Vai jūsu partija ir gatava atbalstīt Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāna, kādu Latvija reizi četros gados sūta UNESCO, apstiprināšanu Saeimā ar tajā iestrādātu mērķtiecīgu ikgadēju valsts finansējumu tā īstenošanai?
  4. Kādus vēl praktiskus pasākumus Suitu kultūrtelpas saglabāšanai jūsu partija būtu gatava atbalstīt?

      Par jūsu partijas sniegtajām atbildēm informēsim suitu kopienu un arī citus vēlētājus Latvijā, lai palīdzētu tiem izdarīt savu pilsonisko izvēli 14. Saeimas vēlēšanās.

      Jūsu organizācijas lēmumu gaidīsim līdz šī gada 1. septembrim. Atbildes nesaņemšanas gadījumā uzskatīsim, ka pirmajos trīs jautājumos jūsu partijas nostāja ir negatīva.

      Patiesā cieņā,

Grigorijs Rozentāls,
Suitu parlamenta priekšsēdētājs
Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris

2022. gada 9. augustā

Scroll to Top