Pastāsti domubiedriem!
 • Jautā Suitu parlaments.

   Tā kā ir priekšvēlēšanu laiks, vēlamies noskaidrot 14. Saeimas vēlēšanās startējošo partiju viedokli par suitu kopienas nākotni. Lūdzam sniegt atbildi uz sekojošajiem jautājumiem:

 1. Vai jūsu partija uzskata, ka arī nākotnes Latvijā suitiem ir jābūt?
 2. Vai jūsu partija ir gatava atbalstīt 2020. gada 10. jūnijā pieņemtā lēmuma atcelšanu un pašvaldību saraksta papildināšanu ar jaunu pašvaldību – Suitu novadu?
 3. Vai jūsu partija ir gatava atbalstīt Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāna, kādu Latvija reizi četros gados sūta UNESCO, apstiprināšanu Saeimā ar tajā iestrādātu mērķtiecīgu ikgadēju valsts finansējumu tā īstenošanai?
 4. Kādus vēl praktiskus pasākumus Suitu kultūrtelpas saglabāšanai jūsu partija būtu gatava atbalstīt?

     Par jūsu partijas sniegtajām atbildēm informēsim suitu kopienu un arī citus vēlētājus Latvijā, lai palīdzētu tiem izdarīt savu pilsonisko izvēli 14. Saeimas vēlēšanās.

     Jūsu organizācijas lēmumu gaidīsim līdz šī gada 1. septembrim. Atbildes nesaņemšanas gadījumā uzskatīsim, ka pirmajos trīs jautājumos jūsu partijas nostāja ir negatīva.

Atbild Māris Možvillo: 

 1. Noteikti jāsaglabā visas tās materiālās un nemateriālās vērtības, kas cauri gadsimtiem veidojušas Latviju kā valsti un nesīs tālāk mūsu senču veikumu. Lai tas notiktu, ir jāpievērš uzmanība šodienas problēmām, kas traucē minētās vērtības saglabāt ne tikai tagadnē, bet arī nākotnē. Uzskatām, ka Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) nav spējusi izpildīt šo uzdevumu un visīsākajā laikā ir nepieciešams veikt izmaiņas likumdošanā.
 2. Apvienība ir gatava diskutēt par izmaiņām ATR, kas būtu nepieciešamas 1. punktā minēto vērtību saglabāšanai. Kā viena no iespējam ir fundamentālais izmaiņas Vēsturisko zemju likumā, kur suitu, sēļu, līvu, latgaļu un malēniešu mantojuma saglabāšana un dalība valsts politiskajā, ekonomiskajā un kultūras telpā būtu skaidri noteikta.
 3. Apvienība noteikti gatava izskatīt ikvienu iniciatīvu, kas palīdzētu saglabāt 1. punktā minētās vērtības. Mūsuprāt valstij ir pienākums rūpēties un pienācīgi finansēt tās vērtības, kas veido Latvijas vēsturi.
 4. Apvienība būtu gatava atbalstīt pasākumus, kas popularizē un ļauj saglabāt tās vērtības, kas cauri gadsimtiem ir izdzīvojušas. Tikai tā valsts var pastāvēt, kas zina savu vēsturi un tur to godā.

(Suitu parlamenta vēstuli lasīt šeit)

  Scroll to Top