ALFRĒDS BULS

Pastāsti domubiedriem!

Alfrēds Buls - videoALFRĒDS BULS – par sevi un Latviju

Cienījamās Tautietes! Godājamie Tautieši!                

Esmu Alfrēds Buls, Latvietis. Man ir augstākā civilā un augstākā militārā izglītība, esmu 3 bērnu tēvs. Bērniem ir augstākā izglītība un viņi ir nodibinājuši tradicionālās ģimenes. Man jau ir trīs mazbērni.

Pēc Latvijas Lauksaimniecības Universitātes absolvēšanas savas darba gaitas sāku kā vidējā līmeņa vadītājs, kura pienākumos bija personālsastāva vadība un ražošanas procesa organizēšana un vadīšana.

Atmodas laikā biju Pilsoņu komiteju aktīvists, aktīvi darbojos LNNK un LTF.

Piedalījos pašdarbības kolektīvos – dziedāju korī un ansamblī, korī dziedu joprojām.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas dibināju 33.Krāslavas Zemessardzes (ZS) bataljonu un daudzus gadus biju tā komandieris.

Kad tika izveidota Jaunsargu kustība, sadarbībā ar pašvaldību vadītājiem un skolu direktoriem  izveidoju jaunsargu pulciņus visās rajona skolās. Apmācību veica bataljona ierindas zemessargi.

Izveidoju bataljona apsardzes sistēmu, kurā darbs bija vairāk kā 40 ārrindas zemessargiem. Ieņēmumi no civilo objektu apsardzes tika novirzīti ārrindas zemessargu, jaunsargu apmācību nodrošināšanai, darba algu izmaksām apsardzes sistēmā strādājošajiem ārrindas zemessargiem un bataljona materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai.

Pēc Baltijas Aizsardzības koledžas absolvēšanas dienestu turpināju Nacionālo Bruņoto spēku Štābā. Pēdējā dienesta vieta bija Eiropas Savienības Militārais Štābs.

Mana Darba pieredze:   

personālsastāva vadības jomā (civilajā  un militārajā (izveide un vadība, Jaunsargu kustības izveide Krāslavas rajonā,  ZS apsardzes sistēmas izveide Krāslavas rajonā, dienests NBS Štāba un Mācību Vadības Pavēlniecības štābā);

civilo un militāro organizāciju personālsastāva sadarbības jomā (dienesta uzdevumu izpilde ES Militārajā štābā civilās un militārās sadarbības plānošanā un vadībā krīzes situācijās);

Krāslavas rajona pašvaldības deputāta un Latgales apgabaltiesas tiesas piesēdētāja amatos;

Krāslavas pilsētas  Revīzijas komisijas priekšsēdētāja amatā (sadarbībā ar Krāslavas pilsētas iedzīvotājiem panācu negodīgā/korumpētā Krāslavas pilsētas mēra atlaišanu no ieņemamā amata).

Pēc atvaļināšanās no aktīvā militārā dienesta aprūpēju  savus vecākus ( pirmās grupas invalīdi) līdz viņus Dievs paņēma savā valstībā.

Īsu laiku biju partijas „Tēvzemes mantojums” valdes priekšsēdētājs, no valdes priekšsēdētāja amata atkāpos, jo bija jārūpējas par vecākiem, kuri dzīvoja Krāslavā.

Manas pozitīvās īpašības:

–              Atbildības sajūta, stingra morāle (ir jānosargā tradicionālās ģimenes vērtības) un TAISNĪGS prasīgums pret sevi un padotajiem;

–              prasme objektīvi vērtēt ikvienu problēmu un pieredze problēmu risināšanā;

–              pieredze stratēģiskajā plānošanā un krīzes situāciju vadībā;

–              pieredze iestādes/uzņēmuma un personālsastāva vadībā;

–              darbs sabiedrības interesēs un aktīva līdzdalība sabiedriskajā dzīvē;

–              prasme skaidri un pārliecinoši izteikt un aizstāvēt savu (faktos un tautas vairākuma uzskatos balstītu) viedokli;

–              pieredze komandas darba organizēšanā un realizācijā.

(Cilvēces pastāvēšanas vēsture ir apliecinājusi to, ka viens cilvēks (pat izcila personība)  nav spējīgs (bez darba spējīgas domubiedru  komandas)   veiksmīgi risināt  valstiskus jautājumus.)

Scroll to Top