Pastāsti domubiedriem!
MĀRIS MOŽVILLO Apvienība Latvijai (17. saraksts) programma ar komentāriem.
Apvienība Latvijai programma ar komentāriem.

Mērķis – Sociāli taisnīga un latviska Latvija.

Uzdevumi:

1. Valsts pārvalde

 • Tautas balsošana par valstij būtiskiem jautājumiem, tajā skaitā arī par valsts līdzekļu sadali;
 • Elektroniskās balsošanas sistēmas ieviešana;
 • Valsts pārvaldes aparāta samazināšana;
 • Politiskās un ierēdnieciskās korupcijas apkarošana. Likumu izmaiņas, kas paredz ierēdņu atbildības par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām;
 • Likumu kvalitātes uzlabošana pēc likumu audita. Likumiem jābūt saprotamiem ikvienam;
 • Prezidenta institūta reforma – tautas vēlēts prezidents, tautas atlaižams prezidents, prezidenta pilnvaru pārskatīšana;
 • Referenduma dalībnieku skaita sliekšņu samazināšana;
 • Valsts pārvaldes modernizēšana, ieviešot kvalitatīvu un vienotu datu uzglabāšanas, apstrādes un pieejamības sistēmu;
 • Rekomendāciju politika – valsts neiejaucas tieši, valsts rekomendē. Prasības “Konsultē vispirms” obligāta ieviešana valsts pārvaldē.

2. Ārlietas

 • Nav pieļaujams atbalsts Eiropas Savienības virzībai uz unitāru valsti un līdz ar to Latvijas kā nacionālas valsts likvidāciju;
 • Atbalsts ukraiņu tautai cīņā pret agresoru.

3. Iekšlietas

 • Labas pārvaldes principu ieviešana sabiedrības uzticības atjaunošanai Iekšlietu un Tieslietu sistēmām;
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas reforma, atestācija, lustrācija un korupcijas izskaušana;
 • Valsts policija, kā drošs, kvalitatīvs dienests, kas nodrošina Latvijas tautas, katra indivīda drošību ar vienādām tiesībām;
 • IeM, VUGD, NMPD darbinieku algas un sociālās garantijas – atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai;
 • Iekšlietu sistēmas darbinieku zināšanu un pieredzes izmantošana pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

4. Zinātne

 • Finansējuma palielināšana zinātnei līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim;
 • Pētniecības rezultātu komercializācijas atbalsts.

5. Izglītība

 • Izglītības sistēmas sakārtošana un nepārtraukto reformēšanu izbeigšana;
 • Universālo prasmju tālākizglītības programmu izveidošana. Bērnu interešu un spēju izzināšana. Sākot jau ar pirmajām klasēm – karjeras konsultanti;
 • Augstākās izglītības iestāžu iesaistīšana uzņēmējdarbības veicināšanā.

6. Veselība

 • Uzlabot veselības profilaksi. Kvalitatīva pilna primārā veselības pārbaude reizi gadā bez maksas;
 • Vakcinācija – zinātniski nevis politiski pamatota, bet –brīvprātīga;
 • Veselīga dzīvesveida atbalsts – tautas sports.

7. Ekonomika

 • Atbalsta pasākumu nodrošināšana iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu iepriekšējā kredītreitinga un esošajām saistībām;
 • OIK negodīgās sistēmas pilnīga likvidēšana. Zaļās enerģijas ražotājiem jāsaņem atbilstošs atbalsts no valsts budžeta;
 • Meži, koksne, kūdra, lauksaimniecības zeme, zemes dzīļu resursi, saldūdens, ir nosakāmi par valsts stratēģiskajām rezervēm.

8. Nodokļi

 • Vienkārša, efektīva un prognozējama nodokļu sistēma, kas motivē nodokļu maksāšanu. Īpašs un atbalstošs nodokļu režīms mazajiem uzņēmējiem;
 • Valsts ieņēmumu dienests kā palīgs un atbalsts nodokļu maksātājiem;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana sabiedrības trūcīgajai daļai;
 • Nekustamā īpašuma neapliekamā minimuma noteikšana;
 • Vienīgais īpašums nav atsavināms;
 • Pensijas nav apliekamas ar nodokli.

9. Finanses

 • Vietēja kapitāla investīciju atbalsts attīstot reģionālās krājaizdevu sabiedrības. Valsts kapitāla bankas izveide;
 • Kredītņēmēju saistību dzēšanas atvieglošana;
 • Maksātnespējas process visām fiziskajām personām – 1,5 gadu;
 • Parādu piedziņas termiņu pārskatīšana – ja piedziņa nav veikta 10 gados, izbeigt izpildu lietvedību (izņemot gadījumos par uzturlīdzekļiem un no neatļautas darbības).

10. Valsts aizsardzība

 • Latvijas armijas, sabiedroto armiju, Zemessargu un rezerves karavīru kopīgas mācības un to sadarbības nostiprināšana;
 • Vienota vadības centra izveidošana, apvienojot visus dienestus – VUGD, NMPD, Policiju, zemessardzi, armiju;
 • Visaptveroša Civilās aizsardzības plāna ieviešana.

11. Enerģētika

 • Enerģētiskās neatkarības nostiprināšana, energoefektivitāte it visās jomās.

12. Nacionālā politika

 • Nav pieļaujama papildus imigrantu uzņemšana Latvijā.

13. Kultūra

 • Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības atbalstīšana.

14. Vides aizsardzība

 • Samazināt atkritumu nokļūšanu dabā;
 • Iedzīvotāju izglītošana atkritumu apsaimniekošanas zinībās.
Scroll to Top